G_STOCK

20210930 恆生指數 Hang Seng Index HSI

看多
TVC:HSI   恆生指數
20210930 恆生指數 Hang Seng Index HSI
前文回顧 9月29日
恒生指數開始報24,323點,高位見24,679點,低位見24,232點,最後收市報24,500點,升291點,成交1475億。
成交都是不太足夠,只是不過不失。 如果過咗24,500點之上就會測試24,900點,同昨天所寫嘅是一樣,現在是波動在24,900點至23,700點之間遊走,上下波動,如果上或下區間有機會衝破的話就會有一段走勢,暫時感覺上危險期未過,還有機會下試23,700點之後,在下面是22,500點嘅水平,雖然今日個股嘅升勢都有點全面,但是有很多隻股票成交都不太足夠,所以各位小心,暫時我都判斷為今日嘅升幅是反彈。 都是見一步行一步先。

9月30日
恒生指數開始報24,276點高位見24,694點單位見24,045點收市最後報24,663點升163點。成交1235億。
今日感覺上都係淨係托住個市嘅姐,成交非常之唔夠,1200億,明天仲會再夾高是24,800點嘅水平之後由再沽過,暫時感覺上向下嘅機率大過向上嘅有機會如果23,700的話就會進一步下試25,500,個股方面都是 跌的數目比升的數目是多的,又或者可以說升的股票送來太少,我想可能10月份先會有一個新嘅開始,明天都係一個比較悶嘅市況,好各位小心為上謹慎一點。股方面我都有啲Number嘅
9月10日
3983 (陽燭等破2.55跟) => 之後2.82 之後3元暫時向好機會大

9月15日
2359 (陽燭等破170跟) 跟了
3759 (陽燭等破188.2跟) 跟了

9月16日
855 (陽燭等破8.66跟) => 8.75 阻力, 8.24 支持

9月27日
520 (陽燭等破8.6跟)
357(陽燭等破34.9跟)
345 (陽燭等破21跟)

9月28日
2359 (陽燭等破183跟)
2269 (陽燭等破125跟) => 跟進
3759 (陽燭等破190跟)
6998 (陽燭等破11.5跟)=> 跟進
9990 (反彈目標11.3) => 9 月30日再出陰燭就走

9月29日
2233 (陽燭等破1.45跟)
1898 (陽燭等破6.05跟)=> 同日止蝕了
2883 (陽燭等破7.8跟)
386 (陽燭等破4 跟)

9月30日
1137 (陽燭等破10.8跟)
552 (陽燭等破4.4跟)
144 (陽燭等破13.6跟)

全都3%至5%止蝕和單日轉陰燭都要止, 留意幾日..
如果你都有自己的看法都可以在下面留言俾我,一起討論下可能大家在會進步或有得著

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
www.facebook.com/GStock888

www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888
免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。