G_STOCK

20210629 恆生指數

TVC:HSI   恆生指數
20210629 恆生指數
前文回顧 6月28日
恒生指數由上星期五開始在29,000點附近之後一直向上上次29,300點暫時估計應該會再嘗試29,600點附近的水平至29,500點的水平暫時阻力位是紅色線上通到頂,現在會主要喺大型橫行區即過去我所說27,500點至29,600點至29500點附近的大型橫行區橫行,如果想破29,600就會大概有2000點以上的升幅,如果破27,500點就會有下跌二千點附近的潛在跌幅,現在雖然未分勝負,但係如果一日還在這個橫行區中對於指數是有一點危險的,所謂應升嘅時候唔升嘅就會是跌機會大,應跌嘅時候唔跌就會係升機會大(指短期後市),就好似喺6月22號嗰日外圍跌得好犀利恒生指數只不過係跌咗180點附近咁即係證明短期之內要再跌有一定困難的,結果就由嗰天見底後就馬上反彈到29,300點,如果純粹用周期性去睇之前行緊嘅股票係本地地產股,本地銀行股,內地銀行股,內地保險股,資源股去頂住個指數,現在感覺上有機會係如果在攻唔破29,600後市真係需要偏淡一啲,所以建議各位小心行事唔好買太大喺股票,雖然都可以放鬆一下之前好緊張嘅止蝕規矩,但係都要嚴格執行!
個股方面都是只有醫藥股航運股還有落後的388 941 3690 一類的股票喺度郁支持住大市,唔知我同暫時之前嘅睇法係一樣嘅如果見到29,000六八點附近個人會沽貨和減貨。如果我真係估錯上破之後我覺得安全會買番轉頭,因為最緊要係出到上或者落嘅方向先有得去再諗策略。總之各位小心

如果真是想看下號碼
2269 (有機再上)
9922
9911
2688
883 (有機再上)
558 => 開始有阻力, 下星期2 出業績

6月29日
今日恆指之後半日市開始大概做29,366點之後嘗試過升去29,394點附近之後馬上回落收市報29,268點跌19點,暫時行指世頭係不變嘅都係有機會上次29,500點至29,600點嘅水平,明天恆指結算應該結算後自有分曉! 所以暫時以不變應萬變當橫行區處理,橫行區上通頂同下通頂就係圖中所畫嘅紅線! 暫時結算之後應該要小心謹慎,今日個股體育館承接呢幾日嘅強勢、電力股係十分標青的, 既然升得電力股個市係更加需要小心!另外都監視緊科技股究竟會不會已經見底但係暫時都未有落手嘅傾向,如果科技股升就好大機會成為恒生指數再上的原動力了,如果科技股唔係今次之後再上嘅動力就好大機會係有幾有A股帶動!

今日半日市在不夠數據下,可看下
2238
9969
2333
425

開始準備寫了: 暫時不寫住,有需要留意動態POST

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享
共勉之 - 市場職人 GSTOCK

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888
免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。