raysonyuen

恆生指數月線圖分析和策略(1)

TVC:HSI   恆生指數
279瀏覽
4
當十一月完結時,恆生指數已經從高位下跌咗十一個月,
已達到熊市轉牛市嘅基本時間週期要求,
可以開始((分段))吸納心儀股份