G_STOCK

20210921 恆生指數 Hang Seng Index HSI

看多
TVC:HSI   恆生指數
20210921 恆生指數 Hang Seng Index HSI
前文回顧
9月20日
上星期五恒生指數開始報24,589點,高位見24,920點,低位見24,424點,收市報24,920點,升252點,1938億。
大市成交係比想像中大嘅,好像有一啲基金換馬嘅現象造成成交放大,但是都是證明有錢入市有一定支持先(當作),雖然低位做了一支陽燭但係都未過危險期如果要過第一個危險期起碼要做咗25,200點嘅水平先為安全,但是暫時當作現在踩中綠色下降通道底線再加上橫行支持24,500點水平嘅位置當下降通道處理先,所以上面嘅短期反彈目標最多為25,600點附近(即綠色下降通道頂線),職人預計如果明天過到25,200點嘅話就會有反彈嘅開始,記住這是反彈,如果過唔到會進一步再找尋底位,而且上星期五和上星期四都試過穿了近期的低位24,581點,即是24,581點呢一個位置已經試過兩次即係如果再試第三次就好大機會會試穿!所以各位小心行事,另一方面美國納斯達克指數和道瓊斯工業指數都有機會向下走。有機會會令恒生指數再進一步受壓,你都明白近期恆仔 跟跌 不跟升的機會是 比較大, ( 不過近期已經回調多時,唔知會唔會打破呢一個習慣)。
另外, 證券 6099 6837... 醫藥2269 1801 3759 2359, 環保956 1330 .. 都有異動在上星期五...

9月21日
恒生指數今日開市報24,640點,同時今日嘅開市價都是今日嘅高位,之後低位見23,871點最後收市收緊24,000點去到24,099點,跌821點。成交1418億。
大市第三次試24581低位真是是穿咗,而且之後急跌最低位更見24048點,都係這一句大使仲未脫離危險期,如果升穿返24,500點附近才算有機會見底反彈,記住係反彈,下面支持大概係23,700點附近,如果跌穿左23,700點這個位置,有機會會見到22,200點至到22,400點水平,另一方面上星期五寫了納斯達克指數我都係瓊斯工業指數到時下跌可能會進一步拉低恆指明天開市就知道今日美股對恒生指數嘅影響,但係暫時感覺都係偏淡,(美股穿了一點重要的支持,看明天會不會出返一支陽燭回補,因為近來都是用同一個形態,一支黑色一支白色就見底反彈之後冇件事再先過。)
因為恒生指數都係跟跌唔跟升嘅,如果用純波幅去計今日真是已經跌了2780多點感覺上波幅有點多,因為近來最近的波幅也是3000點附近,所以短時間反彈嘅機會又會繼續增加,我不能估計幾時見底但是暫時感覺不到見底除非升破了上邊所講反彈的24,500點位,才會反彈。2018年嘅波幅大概9000多點,2020年嘅一月跌到去2020年嘅三月尾嘅波幅呢大概係8030點,而今次嘅呢由今年嘅二月跌到而家九月呢大概總共跌咗7200點附近,感覺上比較下還未見底但距離底應該不太遠,但是各位記得小心行事不要太勇進,跌市中,市場職人 共勉之

股方面我都有啲Number嘅
8月30日
8032 (陽燭等破1.56跟) => 止蝕1.49先, 大市回都無跟穿最近低位, 都算可以。

9月1 日
2689 (陽燭等破11跟) =>向好, 回到10.96 的集中位, 暫時忍多下先
2314 (陽燭等破7跟) =>回7元加或穿7.6 加,向好
2002 (陽燭等破2跟) => 2.2 短期先, 向好( 其實紙業全版塊都難玩的)

9月10日
3983 (陽燭等破2.55跟) => (9 月20 日明天)在機跟的

9月13日
3993 (陽燭等破6.06跟) => 跟了, 5.67 是集中位, 暫時等彈先再定

9月15日
2359 (陽燭等破170跟) 跟了
3759 (陽燭等破188.2跟) 跟了
1907 (陽燭等破5.82跟) 跟了
658 (陽燭等破6.68跟) => 拉回支持6.36 可試=>加跟了

9月16日
2208 (陽燭等破18.16跟)
855 (陽燭等破8.66跟)
916 (陽燭等破16.55跟)

9月20日
2269 (陽燭等破125跟)
2359 => 上星期跟了孖寶
3759 => 上星期跟了孖寶
1801 (陽燭等破68跟)=>跟了
2331 (陽燭等破108.5跟)

9月21日
1133 (陽燭等破3.25跟)
1072 (陽燭等破12.62跟)

全都3%至5%止蝕和單日轉陰燭都要止, 留意幾日..

如果你都有自己的看法都可以在下面留言俾我,一起討論下可能大家在會進步或有得著
如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888