matthewwong423523

恆指長期跌勢, 是否一個短期反彈既機會?

HKEX:HSI1!   HANG SENG INDEX FUTURES
恆指係周線及日線圖都比較差,技術圖表上,未有上升的趨勢。

自2021年6月開始, 都未曾轉好過。穿了16100大關後, 下望支持有14516/14936/13481/12995。
短期既情況下,日線圖MACD有個下跌放緩既跡象,月線圖出現超賣既情況。
反彈可睇返之前恐慌日既底部, 15980/16072。

暫睇反彈到上方阻力後再尋找方向。