HuangJieSheng

AMZN 日線-空方 VS 川普投顧 PART3

看空
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
256瀏覽
0
空方:
1.跌破M頭頸線
2.日 周 MACD-空 ; 均線-空
3.美股股王-領頭羊
4.川普彈劾案-反對黨的逆襲
5.目標:M頭等幅測距

多方:
川普自身難保
推特影響市場鈍化中