G_STOCK

20210728 恆生指數 Hang Seng Index HSI

看多
TVC:HSI   恆生指數
20210728 恆生指數 Hang Seng Index HSI
前文回顧 7月27日
今日恒生指數裂口低開26,825點之後彈了上26,878點之後一到尋底見26,177點收市報26,192點 下跌1129點,成交2682億,真係如昨天所寫的文章一樣向下突破250天線在成交配合之下向下突破再加上裂口低開威力十分之大,暫時如果指數唔過26,400點都應該唔會反彈,而彈嘅目標大概26,650點,之後係26,880點附近(比較難短期到掛),而下面嘅支持為26,150點在下面嘅支持為下跌通道綠色線底25,750點(變緊),之後就係長期上升通道粉紅色線為重要嘅支持,個人預計如果用平均線去睇而家現價距離平均線之間的距離都比較大好大機會會有一個小型嘅反彈去等待平均線回歸一個正常嘅差離值(S.D.)水平,簡單來講我睇會有反彈。

在個股方面但是只有大概100隻股票係陽燭收市,顯示是十分之疲弱,而比較多的是公用股(2 3 6 8(mirror 股)...)和晶片股(981 580 1385)還有資源股(3993 323,仲有軍工2357,船仔2343 1919一類。另外我過濾了一點今天出陽燭的股票在文中的尾部可給各位知道這次跌市中的強者, 日後可作參考之用...

個股方面我都有啲Number嘅
上面講的號碼比較強的..

7月28日
恒生指數開始報26,011點之後有個小小嘅反彈26,323點高位,(都是過不到昨天提的測試反彈線26400),之後馬上回落低位24748點收市報25,086點跌1105點成交3607億,今日個市場有點恐慌大成交,個人感覺上應該有啲跌多咗(雖然而家未確定見底)(我指單日嘅跌幅太多),而我覺得如果過到25,400點(這個位都是先前的支持位)嘅話就會確認有一個小型嘅反彈而反彈幅度大概會係今次嘅跌浪嘅一半先,呢三日嘅跌幅跌咗三千點附近,如果反彈一半大概係1500點,目標大概是26,150點附近,所謂支持變阻力,阻力變支持,所以所以過到25,400點附近應該就會有能力去試26100點,如果你問今日嘅跌市嘅原因,可能都係一個政治因素影響,而政治嘅因素就係由教育股開始起步,因為佢出咗呢個政策之後根本就係毁滅咗教育板塊,所以教育板塊就會有洗倉嘅問題,從而引起其他基金投資者覺得中國概念嘅股票可以隨時因為政策嘅因素而引起洗倉,例如剛剛發生嘅阿里巴巴事件,騰訊音樂事件,的的出行上市事件,我相信這些事件對於外國嘅投資者會產生一個負面嘅因素,因為國策嚴打就會引起洗倉,由於與其比國策打壓的話不如外資自己拋售落去所以中國概念股票特別跌得厲害是今次跌浪的先鋒。

個股方面今日比較厲害的只是公用股和少量資源股,還有電力股公路股。

如果要博反彈的話我相信要博本地野(1113 ),本地銀行(5)和內地銀行股票(1398 939 3988)再加公用股(2 3 6 8)作今次反彈嘅動力。

個股方面我都有啲Number嘅
上面講的號碼是職人心水反彈動力...

開市準備寫了:有需要留意動態POST

如果你都有自己的看法都可以在下面留言俾我,一起討論下可能大家在會進步或有得著

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享

共勉之 - 市場職人 GSTOCK888
如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888

評論