G_STOCK

20210706 恆生指數

看多
TVC:HSI   恆生指數
20210706 恆生指數
前文回顧 7月5日
恒生指數開市有28,859點之後繼續下跌去到全日低位28,231點之後有少量嘅反彈收市上返去重要支持28,300點上邊收28,310點,暫時短期阻力區係28,400點-28500附近,而家好大嘅阻力位係28,700點至28,800點附近在上面阻力區是29,000點跟住係29,400點附近,暫時28,300點最好唔好穿,如果穿嘅話就會穿咗一個小型嘅橫行區,量度下啲目標大概係27,700點附近,終極支持為27500點,個人估計聽日嘅係會有一個小型嘅反彈去到28,400點附近嘅水平之後可能再試低位,因為28,800點附近有好大嘅阻力(最多彈上28800,但28400-28500就大機會會到,叻就試28800(但個人看機會細少少))市況其實係易跌難升嘅局面,跌嘅機會率大過升嘅機會率, 個人都是一樣看淡是多一點, (明天看預計有小反彈應該或一野裂口上到28400-28500 又回過... 純粹估下姐)...總之就是淡一點啦!!

個股方面只有船仔有關股票要有力的(1919 2688 1308...) 其他股票個別有 400, 1385 973 2120 有少少可以看下...
總之暫時小心, 不久會見真章了, 大家要收緊番止蝕...(所以這輪都無特別寫個股POST在開市準備)...

昨天個股方面
1919
2688
1308
973

7月6日
恒生指數昨天有28,098點開始低位曾經見過28,042點收市報28,143點大市都有曾經去嘗試過28,300點附近嘅水平嘅,但最終都係試穿28300附近,28,143點收市,真係好唔好坐28,300點個水位真係穿咗好彩收市都做返一支陽燭仔去到28,143點收,明天大使我諗都會再試返28,300點嘅水平,如果順利嘅話會去返我上面篇文講嘅28,400至28,500附近,咁樣就要睇吓恒生指數嘅彈力!

個股方面同我估計嘅一樣航運股票一枝獨秀,另外資源股同醫療股都有少少蠢蠢欲動,如果真係要我睇Number嘅話我都可以講幾個嘅
1772 (STORY 講了升好快跟都有點難..)
2600 (有CUP & HANDLE FEEL!! 注意!)
9966
1234 (這隻升得好快, 但是有機未死, 要守止蝕下.
2038

開市準備寫了:有需要留意動態POST

如果你都有自己的看法都可以在下面留言俾我,一起討論下可能大家在會進步或有得著

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享

共勉之 - 市場職人 GSTOCK

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888
免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。