G_STOCK

20210705恆生指數

看空
TVC:HSI   恆生指數
20210705恆生指數
前文回顧 7月02日
恒生指數開始由29,100點附近一度跌到去收市28,827點 跌166點,由頭跌到落尾,而家大概跌到10天線20天線同100天線嘅交匯區,大概位置係28,700點附近再下一級嘅支持大概係28,300點附近而再下一級嘅支持大概係27,800至27900點,上面嘅阻力位大概係喺29,300至29,200點, 都是不變當橫行看先, 個人都是同之前一樣是看淡多少少的, 因為有幾天都是應升不升所以看跌了(偏淡少少), 既然六月已經結算啦應該就嚟開始見真章。
個股方面有物管股有少少異動, 仲有船仔有關的股(1919, 1308 2866...) 都有異動, 另外有564 38 2400 都有異動...

昨天個股方面物管股,今日可看下 (上的號碼都可看下)
2869
1919
2869
683
2678
2698

7月5日
恒生指數開市有28,859點之後繼續下跌去到全日低位28,231點之後有少量嘅反彈收市上返去重要支持28,300點上邊收28,310點,暫時短期阻力區係28,400點-28500附近,而家好大嘅阻力位係28,700點至28,800點附近在上面阻力區是29,000點跟住係29,400點附近,暫時28,300點最好唔好穿,如果穿嘅話就會穿咗一個小型嘅橫行區,量度下啲目標大概係27,700點附近,終極支持為27500點,個人估計聽日嘅係會有一個小型嘅反彈去到28,400點附近嘅水平之後可能再試低位,因為28,800點附近有好大嘅阻力(最多彈上28800,但28400-28500就大機會會到,叻就試28800(但個人看機會細少少))市況其實係易跌難升嘅局面,跌嘅機會率大過升嘅機會率, 個人都是一樣看淡是多一點, (明天看預計有小反彈應該或一野裂口上到28400-28500 又回過... 純粹估下姐)...總之就是淡一點啦!!

個股方面只有船仔有關股票要有力的(1919 2688 1308...) 其他股票個別有 400, 1385 973 2120 有少少可以看下...
總之暫時小心, 不久會見真章了, 大家要收緊番止蝕...(所以這輪都無特別寫個股POST在開市準備)...

昨天個股方面
1919
2688
1308
973

開市準備寫了:有需要留意動態POST

如果你都有自己的看法都可以在下面留言俾我,一起討論下可能大家在會進步或有得著

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享


共勉之 - 市場職人 GSTOCK

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888
免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。