coinsspor

Bobbin Detector

ENGLISH
BOBBINS (cluster)
BOBBINs can also be called clusters. In the region where the price sees an up and down
similar to side-by-side BOBBINs formed by clustering. The decision is the region.
In the BOBBIN formation, the bars are not taken into account much at first. with BOBBINs
When using other formations, attention should be paid to the needles.
through


Sellers dominate from above, price falls; price with more buyers below
comes out again. Until either side gives up or one side of a buy or sell order
This go-and-go movement continues until it ends. When finished, the BOBBIN dissolves and destroys
The movement towards the shadow continues.
Often the BOBBINs are voluminous untied. A strong candle with momentum
bar is formed. This is where Supdems, that is, supply-demand drawings come into play.

TÜRKÇE
BOBİNLER
Bobinlere küme de denilebilir. Fiyatın bir yukarı bir aşağı doğru giderek aynı bölgede
kümelenmesiyle oluşur, yan yana dizilmiş bobinlere benzer. Karar bölgesidir.
Bobin oluşumunda barların iğneleri ilk başta çok dikkate alınmaz. Bobinler ile birlikte
başka formasyonlar kullanılırken iğnelere dikkat edilir.

Yukarıdan satıcılar baskın çıkar, fiyat düşer; aşağıda alıcıların fazla olmasıyla fiyat
tekrar çıkar. İki taraftan biri pes edinceye kadar ya da alış ya da satış emirlerinin bir tarafı
bitinceye kadar bu git-gel hareketi devam eder. Bittiği zaman bobin çözülür ve yok ettiği
gölgeye doğru hareket devam eder.
Çoğu zaman bobinler hacimli bir şekilde çözülür. Momentumlu, kuvvetli bir mum
çubuk oluşur. İşte burada da Supdem’ler yani arz-talep çizimleri devreye girer.

kaynak:
Price Action TR

Telegram
https://t.me/coinsspor

to access Fivepower pls fill the form
https://forms.gle/xTQEGEb4krCsQmiT8

to access Heikin Ashi Smoothed Master Buy Sell pls fill the form
https://forms.gle/36xE4RomHe6uLu4M8
開源腳本

本著真正的TradingView精神,該腳本的作者將其開源發布,以便交易者可以理解和驗證它。為作者喝彩吧!您可以免費使用它,但在出版物中重複使用此代碼受網站規則的約束。 您可以收藏它以在圖表上使用。

免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。

想在圖表上使用此腳本?