Americana Restaurants International PLCAmericana Restaurants International PLCAmericana Restaurants International PLC

Americana Restaurants International PLC

沒有交易
在超級圖表上查看

AMR基本面

Americana Restaurants International PLC主要財務統計數據和比率

如果您想查看AMR市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:AED
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率