GALATASARAY SPORTIF GSRAY

GSRAY BIST
GSRAY
GALATASARAY SPORTIF BIST
 
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

GSRAY financial statements: 概要

GALATASARAY SPORTIF的財務摘要以及所有關鍵数字

GSRAY目前的市值為1.831B。

收益
下一步:
損益表
資產負債表
現金流量