VITRO SAB DE CVVITRO SAB DE CVVITRO SAB DE CV

VITRO SAB DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

VITRO/A基本面

VITRO SAB DE CV主要財務統計數據和比率

VITRO/A股價營收比為0.18,企業價值倍數(EV/EBITDA)為1.91。截至2023,該公司僱用了14.54 k位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率