BRENNTAG SE NA O.N.

沒有交易
在超級圖表上查看

BNR基本面

BRENNTAG SE NA O.N.主要財務統計數據和比率

BNR股價營收比為0.68,企業價值倍數(EV/EBITDA)為9.65。截至2022,該公司僱用了17.54 k位員工。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率