THOMAS SCOTT (INDITHOMAS SCOTT (INDITHOMAS SCOTT (INDI

THOMAS SCOTT (INDI

沒有交易
在超級圖表上查看

THOMASCOTT基本面

THOMAS SCOTT (INDI主要財務統計數據和比率

THOMASCOTT股價營收比為2.56,企業價值倍數(EV/EBITDA)為27.91。截至2022,該公司僱用了350.00位員工。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率