MPC ENERGY SOLUTIONS N.VMPC ENERGY SOLUTIONS N.VMPC ENERGY SOLUTIONS N.V

MPC ENERGY SOLUTIONS N.V

沒有交易
在超級圖表上查看

MPCES基本面

MPC ENERGY SOLUTIONS N.V主要財務統計數據和比率

MPCES股價營收比為2.63,企業價值倍數(EV/EBITDA)為82.37。截至2023,該公司僱用了13.00位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率