EarthSQ55

我的簡介 สวัสดีครับ ผมเอิร์ท ฐานุพงศ์ จิรโอฬารพัฒน์ ตอนนี้เป็นผู้ช่วย บก. ของทาง Fidelity, NSIX โดยช่องทาง Trading View นี้จะเป็นการแสดงไอเดียที่ตกตะกอนจากหนังสือ และนำมาใช้เพื่อให้เห็นภาพครับ
加入
สวัสดีครับ ผมเอิร์ท ฐานุพงศ์ เป็น Editor ของทาง Investhink by investing.in.th โดยช่องทาง Trading View นี้จะเป็นการแสดงไอเดียที่ตกตะกอนจากหนังสือนำมาใช้เพื่อให้เห็นภาพครับ Focus:หุ้น สาย Hybrid กราฟ+งบ ครับ
這裡沒有任何想法,但在TradingView的其他區域版本上有發表過想法。
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
42
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
238
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
78
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
5
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
557
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
3
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
287
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
202
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
163
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
114
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
6
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
2793
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
2447
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
8
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
866
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
918
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
15
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
3
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
3984
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
683
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
種類
腳本訪問
隱私