Trongvinh-FA25

Premium
我的簡介 - Thạc sỹ ngành tài chính năm 2016 - 10 năm kinh nghiệm trading với Fx, Commo, Crypto, stock - Top 10 tác giả danh tiếng nhất toàn thời gian tại tradingview Việt Nam - Founder của cộng đồng Nhatkytrading.com
''Strive not to be a success, but rather to be of value'' - Albert Einstein
這裡沒有任何想法,但在TradingView的其他區域版本上有發表過想法。
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
11
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
737
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
在線 United States
38343
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
在線 Helsinki, Finland
56033
0
14
訊息 關注 正在關注 取消關注
29568
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
30007
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
Indonesia
36190
0
15
訊息 關注 正在關注 取消關注
45800
0
12
訊息 關注 正在關注 取消關注
Netherlands
42834
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
20652
0
5
訊息 關注 正在關注 取消關注
SWITZERLAND
30732
0
3
訊息 關注 正在關注 取消關注
46231
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
27552
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
34650
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
344
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
Viet Nam
951
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
174
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
1084
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
470
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
1474
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
4964
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
該用戶未關注任何商品代碼
種類
腳本訪問
隱私