Trongvinh-FA25

我的簡介 - Thạc sỹ ngành tài chính năm 2016 - 10 năm kinh nghiệm trading với Fx, Commo, Crypto, stock - Top 10 tác giả danh tiếng nhất toàn thời gian tại tradingview Việt Nam - Founder của cộng đồng Nhatkytrading.com
加入 Hà Nội t.me/Trongvinh_FA25
''Strive not to be a success, but rather to be of value'' - Albert Einstein
這裡沒有任何想法,但在TradingView的其他區域版本上有發表過想法。
上次訪問於 Vietnam
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Hà Nội
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 United States
32850
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Helsinki, Finland
32613
0
14
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Europe
28762
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 EARTH
29903
0
3
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Indonesia
36267
0
20
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
45312
0
12
訊息 關注 正在關注 取消關注
在線 Netherlands
41440
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
20620
0
5
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 SWITZERLAND
30465
0
3
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
34495
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Russia
27503
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
32266
0
5
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
349
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Viet Nam
973
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
167
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
1028
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
473
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
1416
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 UK
4919
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Hà Nội
362
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
該用戶未關注任何商品代碼
種類
腳本訪問
隱私