Trongvinh-FA25

我的簡介 - Thạc sỹ ngành tài chính năm 2016 - 10 năm kinh nghiệm trading với Fx, Commo, Crypto, stock - Top 10 tác giả danh tiếng nhất toàn thời gian tại tradingview Việt Nam - Founder của cộng đồng Nhatkytrading.com
''Strive not to be a success, but rather to be of value'' - Albert Einstein
這裡沒有任何想法,但在TradingView的其他區域版本上有發表過想法。
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
2
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
1
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 United States
30247
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Helsinki, Finland
22456
0
14
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Europe
28126
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 EARTH
29891
0
3
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Indonesia
36286
0
20
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
43480
0
12
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Netherlands
39883
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
20594
0
5
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 SWITZERLAND
30321
0
3
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
28643
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Russia
27405
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
31855
0
5
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
354
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Viet Nam
986
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
168
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
937
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
475
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
1380
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 UK
4886
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Hà Nội
362
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
該用戶未關注任何商品代碼
種類
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 關於 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 私人訊息 在線聊天 登出