Trongvinh-FA25

訊息 關注 正在關注 取消關注
我的簡介 06 kinh nghiệm trading trên thị trường tài chính, bắt đầu trade với stock từ năm 2013, trade crypto từ năm 2016, Forex 2019
加入 Hà Nội www.facebook.com/TrongVinhFA
Swing trading, giảm thiểu rủi ro tâm lý, tối đa hóa lợi nhuận.
這裡沒有任何想法,但在TradingView的其他區域版本上有發表過想法。
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
176
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Vietnam
9
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
0
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
在線 United States
817
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
1175
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Bali
4750
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 United Kingdom
36663
0
17
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 United States
69239
0
6
訊息 關注 正在關注 取消關注
77201
0
12
訊息 關注 正在關注 取消關注
在線 SINGAPORE
77746
0
17
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 WORLD
84195
0
36
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
10654
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Australia
2939
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Australia
5468
0
6
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Australia
13934
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Ukraine
21758
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Russia
74815
0
35
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 United Kingdom
18524
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
Estonia
11547
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於
16242
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 FRANCE
14806
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
上次訪問於 Vietnam
1311
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
在線
10726
0
0
訊息 關注 正在關注 取消關注
該用戶未關注任何商品代碼
瀏覽
種類
瀏覽
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出