BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btc想法

是否可以用ab =cd 去 判定

w底 1小時 回踩 站穩

等待後續

歡迎交流 最近在學 ab = cd

有誤歡迎指正 :)
交易策略:
長線: 凱薩計畫(鈔底) [ 形態學 + 箱型 ]
中線: 專注計畫(波段) [ 123法則 + 形態學 ]
短線: 曙光計劃(15分) [ 123法則 + 形態學 ]

| LINE群 |

http://line.me/ti/g/kQvYGpfoIw

| BINGBON |

https://invite.bingbon.com/NWSMW8

| 派網 |

https://www.pionex.com/zh-TW/sign/ref/QnAEUMRK