G_STOCK

20210729 恆生指數 Hang Seng Index HSI

看多
TVC:HSI   恆生指數
20210729 恆生指數 Hang Seng Index HSI
前文回顧 7月28日
恒生指數開始報26,011點之後有個小小嘅反彈26,323點高位,(都是過不到昨天提的測試反彈線26400),之後馬上回落低位24748點收市報25,086點跌1105點成交3607億,今日個市場有點恐慌大成交,個人感覺上應該有啲跌多咗(雖然而家未確定見底)(我指單日嘅跌幅太多),而我覺得如果過到25,400點(這個位都是先前的支持位)嘅話就會確認有一個小型嘅反彈而反彈幅度大概會係今次嘅跌浪嘅一半先,呢三日嘅跌幅跌咗三千點附近,如果反彈一半大概係1500點,目標大概是26,150點附近,所謂支持變阻力,阻力變支持,所以所以過到25,400點附近應該就會有能力去試26100點,如果你問今日嘅跌市嘅原因,可能都係一個政治因素影響,而政治嘅因素就係由教育股開始起步,因為佢出咗呢個政策之後根本就係毁滅咗教育板塊,所以教育板塊就會有洗倉嘅問題,從而引起其他基金投資者覺得中國概念嘅股票可以隨時因為政策嘅因素而引起洗倉,例如剛剛發生嘅阿里巴巴事件,騰訊音樂事件,的的出行上市事件,我相信這些事件對於外國嘅投資者會產生一個負面嘅因素,因為國策嚴打就會引起洗倉,由於與其比國策打壓的話不如外資自己拋售落去所以中國概念股票特別跌得厲害是今次跌浪的先鋒。

個股方面今日比較厲害的只是公用股和少量資源股,還有電力股公路股。

如果要博反彈的話我相信要博本地野(1113 ),本地銀行(5)和內地銀行股票(1398 939 3988)再加公用股(2 3 6 8)作今次反彈嘅動力。

個股方面我都有啲Number嘅
上面講的號碼是職人心水反彈動力...

7月29日
今日恒生指數開市報25,356點之後高位25520點,低位為24,848點收市部25,473點升387點,2813億成交。
昨天我寫了如果過到25,400點的話就會有開始一個小型嘅反彈。如果今日用小時圖去睇大概而家試咗三次25,400點附近個人估計如果計收市的話應該已經算過咗25,400點,暫時我都相信會有一個反彈,大概目標為26,100點附近,昨天估的反彈恆指股票我想都是一個有值博的選擇,(希望我估對啦)...

個股方面跌得低殘嘅反彈科技股,彈得特別犀利,主要原因係因為真係跌咗好多,但係暫時職人不在這裏的推介,因為科技股博反彈我怕彈又快回又快,暫時感覺佢哋仲未搵到一個適當嘅平台可以作轉勢。
另外晶片股(981, 580 2878 2166..etc)真是一個要留意的版塊, 在跌市中都是比較強一點...
6869 都是殘到不再下跌了...1258, 3833 都是比較強...

開市準備寫了:有需要留意動態POST

如果你都有自己的看法都可以在下面留言俾我,一起討論下可能大家在會進步或有得著

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享

共勉之 - 市場職人 GSTOCK888

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
www.facebook.com/GStock888

www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888
免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。