bnb

Binance Coin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BNBUSDT Binance Coin / TetherUS
22.04-0.69%-0.1522.2621.94205.132K買入BINANCE
BNBBTC Binance Coin / Bitcoin
0.00-0.33%-0.000.000.00136.390K買入BINANCE
BNBUSDTPERP Binance Coin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
22.04-0.74%-0.1722.2722.0069.830K買入BINANCE
BNBTRY Binance Coin / Turkish Lira
136.46-0.40%-0.55140.42134.16986買入BINANCE
BNBETH Binance Coin / Ethereum
0.080.20%0.000.080.08758賣出BINANCE
BNBRUB Binance Coin / Russian Ruble
1418.78-0.05%-0.761471.191401.00691買入BINANCE
BNBEUR Binance Coin / Euro
20.18-1.52%-0.3121.1220.09429買入BINANCE
BNBBUSD Binance Coin / BUSD
22.03-0.71%-0.1622.2322.00273買入BINANCE
BNBUSDC Binance Coin / USD Coin
22.09-0.27%-0.0622.2522.00126買入BINANCE
BNBUSDT Binance Coin / Tether
21.940.46%0.1022.6221.8526買入HITBTC
BNBPAX Binance Coin / Paxos Standard
22.240.37%0.0822.2922.0025買入BINANCE
BNBTUSD Binance Coin / TrueUSD
22.05-0.12%-0.0322.2222.0523買入BINANCE
BNBBTC Binance Coin / Bitcoin
0.000.42%0.000.000.0012買入HITBTC
BNBETH Binance Coin / Ethereum
0.090.92%0.000.090.097賣出HITBTC
BNBNGN Binance Coin / Nigerian Naira
7981.00-0.70%-56.007991.007981.001買入BINANCE
BNBUSD Binance Coin / USD Stablecoins
22.03-0.67%-0.1522.2321.970買入FTX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出