APE

沒有交易
在超級圖表上查看

APE交易所

交易APE的市場

獲取所有可用市場上的APE加密貨幣匯率。在下表中,你將找到基於SMA、ADX、MACD、和其他震盪指標和指標的APE概覽、績效、和技術分析。

商品代碼
交易所
價格
漲跌 % 1天
24小時美元成交量
24小時成交量變化%
最高價 1天
最低價 1天
成交量 1天
技術評級 1天
APEUSDApeCoin / United States DollarCOINBASE1.2490.48%904.878K−19.87%1.2711.223452.918K
中立
APEUSDAPE / U. S. DollarKRAKEN1.25260.67%112.726K−41.57%1.26951.223642.615K
中立
APEUSDAPE / US DollarBINANCE1.252868480.54%68.235K−44.80%1.268897091.2199096436.219K
中立
APEUSDAPE / U.S. DollarGEMINI1.2540000.00%6.187K84.05%1.2990001.2250002.045K
中立
APEUSDApeCoin / U.S. dollarBITSTAMP1.250.00%3.38K325.08%1.251.24173
中立
APEUSDAPE / DollarBITFINEX1.252300000.63%2.056K−32.48%1.265300001.22500000516
中立
APEUSDApeCoin / US DollarHITBTC1.24809720.02%1.919K184.95%1.25109101.24128101.302K
賣出
APEUSDApeCoin / US DollarBITTREX1.22000000−2.24%660.00%1.220000001.2200000054
賣出
APEUSDAPE / U.S. DOLLARBTSE1.24580.35%1.27721.2209486.89K
中立