Bahrain Kuwaiti Insurance Co B.S.C.Bahrain Kuwaiti Insurance Co B.S.C.Bahrain Kuwaiti Insurance Co B.S.C.

Bahrain Kuwaiti Insurance Co B.S.C.

BKIC基本面

Bahrain Kuwaiti Insurance Co B.S.C.主要財務統計數據和比率

如果您想查看BKIC市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:BHD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率