KEREVITAS GIDAKEREVITAS GIDAKEREVITAS GIDA

KEREVITAS GIDA

沒有交易
在超級圖表上查看

KERVT基本面

KEREVITAS GIDA收入明細概覽

土耳其對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 KEREVITAS GIDA12.52 B TRY, 以及前一年 — 4.87 B TRY.

按來源
按國家