EDREAMS ODIGEO, S.A.EDREAMS ODIGEO, S.A.EDREAMS ODIGEO, S.A.

EDREAMS ODIGEO, S.A.

沒有交易
在超級圖表上查看

EDR基本面

EDREAMS ODIGEO, S.A.主要財務統計數據和比率

EDR股價營收比為1.32,企業價值倍數(EV/EBITDA)為13.85。截至2023,該公司僱用了1.69 k位員工。

統計
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率