ALPEK SAB DE CVALPEK SAB DE CVALPEK SAB DE CV

ALPEK SAB DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

ALPEK/A基本面

ALPEK SAB DE CV主要財務統計數據和比率

ALPEK/A股價營收比為0.18,企業價值倍數(EV/EBITDA)為6.54。截至2023,該公司僱用了5.93 k位員工。

統計
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:MXN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率