ALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CVALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CVALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV

ALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

ALTERNA/B基本面

ALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV主要財務統計數據和比率

如果您想查看ALTERNA/B市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:MXN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率