HOTELES CITY EXPRESS SAB DE CVHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CVHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV

HOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

HCITY基本面

HOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV主要財務統計數據和比率

HCITY股價營收比為0.42,企業價值倍數(EV/EBITDA)為6.40。截至2023,該公司僱用了4.02 k位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率