BNB

沒有交易
在超級圖表上查看

BNB交易所

交易BNB的市場

獲取所有可用市場上的BNB加密貨幣匯率。在下表中,你將找到基於SMA、ADX、MACD、和其他震盪指標和指標的BNB概覽、績效、和技術分析。

商品代碼
交易所
價格
漲跌 %
成交量
24小時
成交量變化 %
24小時
最高價
最低價
成交量
技術評級
BNBUSDT.PBinance Coin / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE227.35−0.04%168.702M−19.96%229.37226.16570.59K
賣出
BNBUSDTBinance Coin / TetherUSBINANCE227.20.00%91.124M−16.16%229.2225.9311.933K
賣出
BNBUSDTBinance Coin / Tether USDPOLONIEX225.45−0.24%8.053M−6.62%227.77223.8524.59K
賣出
BNBBTCBinance Coin / BitcoinBINANCE0.006025+0.35%6.829M−17.97%0.0060560.00599023.608K
賣出
BNBUSDBinance Coin / US DollarBINANCE227.2−0.04%6.817M−18.96%229.2226.023.611K
賣出
BNBBUSD.PBinance Coin / Binance USD PERPETUAL CONTRACTBINANCE227.50−0.06%2.714M−46.84%229.54226.448.385K
賣出
BNBETHBinance Coin / EthereumBINANCE0.1115−0.45%1.442M−7.41%0.11250.11134.477K
強力賣出
BNBUSDTBinance Coin / USDTMEXC227.20.00%1.334M−14.12%229.2225.94.559K
賣出
BNBTRYBinance Coin / Turkish LiraBINANCE6571−0.38%1.057M−7.86%664465373.61K
賣出
BNBBUSDBinance Coin / Binance USDBINANCE227.2−0.13%911.206K−24.10%229.3226.13.203K
賣出
BNBEURBinance Coin / EuroBINANCE208.6+0.68%754.383K+5.08%209.9206.42.408K
賣出
BNBUSDTBINANCE COIN / TETHERCOINEX227.11−0.06%484.393K−18.58%229.06226.121.619K
賣出
BNBUSDTBinance Coin / TetherUSBINANCEUS226.6−0.22%436.086K+153.17%229.5226.01.234K
賣出
BNBUSDCBinance Coin / USD CoinBINANCE227.3+0.09%415.396K−69.84%229.1226.1753
賣出
BNBBRLBinance Coin / BRLBINANCE1126+0.54%188.501K+10.79%11321114561
賣出
BNBUSDCBinance Coin / USDCMEXC227.4432+0.19%93.158K+60.79%229.2748225.9737250
賣出
BNBBUSDBinance Coin / BUSDMEXC227.45+0.23%33.601K+23.42%229.35225.75112
賣出
BNBUSDCBinance Coin / USD CoinPOLONIEX227.24−0.22%32.206K+1010.60%229.31226.09129
賣出
BNBBTCBinance Coin / BitcoinBINANCEUS0.005992+0.69%9.805K−60.06%0.0060420.00595421
賣出
BNBDAIBinance Coin / DAIBINANCE228.3+0.31%6.499K−31.93%228.8226.818
賣出
BNBTRXBinance Coin / TronPOLONIEX2009.20−2.96%6.295K+2435.78%2282.172000.0229
強力賣出
BNBBTCBINANCE COIN / BITCOINCOINEX0.00604404+0.66%5.461K−9.51%0.006156280.0060001521
賣出
BNBBUSDBinance Coin / Binance USDBINANCEUS227.5−0.48%3.423K+272.74%234.0227.54
強力賣出
BNBUSDCBINANCE COIN / USD COINCOINEX227.680.00%2.574K+13.42%229.81225.798
賣出
BNBUAHBinance Coin / UAHBINANCE9282−0.08%2.234K−58.22%935992334
賣出
BNBGBPBinance Coin / GBPBINANCE180.0+0.39%1.96K+82.31%181.2179.48
賣出
BNBINRBinance Coin / Indian RupeeBITBNS24023.00−0.25%1.46K+14.40%24864.7024023.004
強力賣出
BNBTUSDBinance Coin / TrueUSDBINANCE227.5−0.13%229.6226.44.86K
賣出
BNBFDUSDBinance Coin / FDUSDBINANCE227.30.00%229.3226.13.561K
賣出
BNBTUSDBinance Coin / TUSDMEXC227.13−0.17%230.31226.1579
賣出