NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
NKD1! CME

NKD1!
NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME
立刻交易
 
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
立刻交易
        
NKDM2021 NIKKEI/USD FUTURES (JUN 2021)
20210611.0028025.001.17%325.0028150.0027715.00賣出
NKDU2021 NIKKEI/USD FUTURES (SEP 2021)
20210910.0027980.001.01%280.0028115.0027795.00賣出
NKDZ2021 NIKKEI/USD FUTURES (DEC 2021)
20211210.0027145.00-2.48%-690.0027145.0027145.00賣出
NKDH2022 NIKKEI/USD FUTURES (MAR 2022)
20220311.0027010.00-2.49%-690.0027010.0027010.00賣出
NKDM2022 NIKKEI/USD FUTURES (JUN 2022)
20220610.0026880.00-2.49%-685.0026880.0026880.00賣出
NKDU2022 NIKKEI/USD FUTURES (SEP 2022)
20220909.0026745.00-2.48%-680.0026745.0026745.00賣出
NKDZ2022 NIKKEI/USD FUTURES (DEC 2022)
20221209.0026615.00-2.47%-675.0026615.0026615.00賣出
NKDH2023 NIKKEI/USD FUTURES (MAR 2023)
20230310.0026485.00-2.47%-670.0026485.0026485.00賣出
NKDM2023 NIKKEI/USD FUTURES (JUN 2023)
20230609.0026350.00-2.48%-670.0026350.0026350.00賣出
NKDU2023 NIKKEI/USD FUTURES (SEP 2023)
20230908.0026220.00-2.47%-665.0026220.0026220.00強力賣出
NKDZ2023 NIKKEI/USD FUTURES (DEC 2023)
20231208.0026085.00-2.49%-665.0026085.0026085.00賣出
NKDH2024 NIKKEI/USD FUTURES (MAR 2024)
20240308.0025955.00-2.48%-660.0025955.0025955.00強力賣出
NKDZ2024 NIKKEI/USD FUTURES (DEC 2024)
20241213.0025550.00-2.48%-650.0025550.0025550.00賣出
NKDZ2025 NIKKEI/USD FUTURES (DEC 2025)
20251212.0025020.00-2.48%-635.0025020.0025020.00賣出
NKDZ2026 NIKKEI/USD FUTURES (DEC 2026)
20261211.0024490.00-2.49%-625.0024490.0024490.00強力賣出
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 關於 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 私人訊息 在線聊天 登出