GOLD (E-MICRO) FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
COMEX_MINI
US Flag
MGC1!

MGC1!
GOLD (E-MICRO) FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
US Flag
COMEX_MINI
 
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
        
MGCG2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (FEB 2020)
20200226.001558.90-0.49%-7.701568.701546.00買入
MGCJ2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (APR 2020)
20200428.001565.10-0.50%-7.901574.501552.10強力買入
MGCM2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (JUN 2020)
20200626.001570.40-0.48%-7.501579.801559.00買入
MGCQ2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (AUG 2020)
20200827.001574.00-0.65%-10.301585.001565.00買入
MGCV2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (OCT 2020)
20201028.001579.30-0.60%-9.501589.201570.50買入
MGCZ2020 GOLD (E-MICRO) FUTURES (DEC 2020)
20201229.001582.20-0.40%-6.301592.501576.50買入
MGCG2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (FEB 2021)
20210224.001589.30-0.15%-2.401589.301589.30買入
MGCJ2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (APR 2021)
20210428.001593.10-0.15%-2.401593.101593.10買入
MGCM2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (JUN 2021)
20210628.001596.80-0.04%-0.601597.401596.80買入
MGCQ2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (AUG 2021)
20210827.001601.00-0.15%-2.401601.001601.00買入
MGCV2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (OCT 2021)
20211027.001604.90-0.15%-2.401604.901604.90買入
MGCZ2021 GOLD (E-MICRO) FUTURES (DEC 2021)
20211229.001608.900.21%3.401608.901605.50強力買入
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出