PREVECEUTICAL MEDICAL INC.PREVECEUTICAL MEDICAL INC.PREVECEUTICAL MEDICAL INC.

PREVECEUTICAL MEDICAL INC.

沒有交易
在超級圖表上查看

PREV基本面

PREVECEUTICAL MEDICAL INC.財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

以下年度和季度收益報告將幫助您了解PREV的績效。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長