SHARM DREAMS CO. FOR TOURISM INVESTMENTSHARM DREAMS CO. FOR TOURISM INVESTMENTSHARM DREAMS CO. FOR TOURISM INVESTMENT

SHARM DREAMS CO. FOR TOURISM INVESTMENT

沒有交易
在超級圖表上查看

SDTI基本面

SHARM DREAMS CO. FOR TOURISM INVESTMENT主要財務統計數據和比率

如果您想查看SDTI市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:EGP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率