HYGIEIA GROUP LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

1650基本面

HYGIEIA GROUP LTD收入明細概覽

新加坡對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 HYGIEIA GROUP LTD342.36 M HKD, 以及前一年 — 406.88 M HKD.

按來源
按國家