CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(HKD)CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(HKD)CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(HKD)

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(HKD)

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.19%
資產淨值折價/溢價

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
非耐用消費品
股票91.51%
金融20.17%
生產製造12.32%
電子科技10.79%
非耐用消費品10.06%
加工業6.56%
健康科技4.90%
耐用消費品4.15%
非能源礦產3.62%
公用事業3.59%
能源礦產3.24%
科技服務3.12%
運輸3.11%
工業服務2.04%
通訊1.76%
配送服務0.81%
商業服務0.49%
零售業0.36%
健康服務0.29%
消費者服務0.12%
債券、現金及其他8.49%
Futures8.36%
現金0.13%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向