NH TMCP DONG NAM ANH TMCP DONG NAM ANH TMCP DONG NAM A

NH TMCP DONG NAM A

沒有交易
在超級圖表上查看

SSB基本面

NH TMCP DONG NAM A收入明細概覽

越南對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 NH TMCP DONG NAM A25.38 T VND, 以及前一年 — 20.79 T VND.

按來源
按國家