HANG SENG INDEX

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵數據點

成交量
前一天收盤價
開盤價
當日價格範圍
 — 

關於HANG SENG INDEX

香港交易所上市的40家最大公司的市值加權指數。恆生指數由恆生銀行的子公司維持,自1966年起發行。該指數旨在攫取香港交易所的領導地位,佔總市值的65%。恆生會員也按商業、工業、金融、公用事業、房地產等主營業務劃分為四個子項目之一。

查看所有想法 

相關商品代碼

HKG33
Hang Seng index of Hong Kong listed shares
HKG33
HSCEI
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX
HSCEI
HSI1!
Hang Seng Index Futures
HSI1!
HSI2!
Hang Seng Index Futures
HSI2!