TRELLIDOR HLDGS LTDTRELLIDOR HLDGS LTDTRELLIDOR HLDGS LTD

TRELLIDOR HLDGS LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

TRL基本面

TRELLIDOR HLDGS LTD收入明細概覽

南非對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 TRELLIDOR HLDGS LTD410.23 M ZAR, 以及前一年 — 432.10 M ZAR.

按來源
按國家