ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCPALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCPALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP

ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP

沒有交易
在超級圖表上查看

ALAFCO基本面

ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP主要財務統計數據和比率

如果您想查看ALAFCO市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:KWD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率