BANK ISLAM MALAYSIA BERHADBANK ISLAM MALAYSIA BERHADBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

沒有交易
在超級圖表上查看

BIMB基本面

BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD收入明細概覽

去年的BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD收入為2.48 B MYR,其中大部分 — 2.80 B MYR — 來自目前表現最佳的來源 Consumer Banking, 前一年帶來了2.36 B MYR. 馬來西亞對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD4.53 B MYR, 以及前一年 — 3.58 B MYR.

按來源
按國家