CHUAN HUAT RESOURCES BHD

CHUAN MYX
CHUAN
CHUAN HUAT RESOURCES BHD MYX
 
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

CHUAN financial statements

CHUAN HUAT RESOURCES BHD的財務摘要以及所有關鍵数字

CHUAN目前的市值為92.768M。 公司近12個月每股盈餘(EPS TTM)為0.01,現金殖利率為 0.00%,本益比為37.93。

收益
下一步:
損益表
資產負債表
現金流量