CCC

CHUAN HUAT RESOURCES BHD

沒有交易
在超級圖表上查看

CHUAN基本面

CHUAN HUAT RESOURCES BHD目前的財務狀況

Q2 24的CHUAN總資產為659.07 M MYR,比前一個Q1 24少3.11%。 在Q2 24中,總負債減少了5.78%至330.88 M MYR。

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:MYR
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長