MUAR BAN LEE GROUP BERHAD

沒有交易
在超級圖表上查看

MBL基本面

MUAR BAN LEE GROUP BERHAD收入明細概覽

Indonesia對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD198.53M MYR, 以及前一年 — 205.29M MYR.

按來源
按國家