IDBI BANK LTDIDBI BANK LTDIDBI BANK LTD

IDBI BANK LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

IDBI基本面

IDBI BANK LTD財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度IDBI的總收入為75.80 B INR,與前一季度相比增加了7.31%。 Q3 23的淨收入是15.09 B INR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM