SIYARAM SILK

沒有交易
在超級圖表上查看

SIYSIL基本面

SIYARAM SILK收入明細概覽

去年的SIYARAM SILK收入為22.33B INR,其中大部分 — 22.20B INR — 來自目前表現最佳的來源 Textile, 前一年帶來了18.94B INR. India對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 SIYARAM SILK19.44B INR, 以及前一年 — 17.44B INR.

按來源
按國家