FASTIGHETS AB BALDER SER. B

沒有交易
在超級圖表上查看

BALD_B基本面

FASTIGHETS AB BALDER SER. B目前的財務狀況

Q4 23的BALD_B總資產為253.75 B SEK,比前一個Q3 23少3.80%。 在Q4 23中,總負債減少了2.11%至159.76 B SEK。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:SEK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長