BBB

BYGGMA ASA

沒有交易
在超級圖表上查看

BMA基本面

BYGGMA ASA主要財務統計數據和比率

BMA股價營收比為0.61,企業價值倍數(EV/EBITDA)為12.40。截至2023,該公司僱用了675.00位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率