ORIENTAL PENINSULA RES GROUPORIENTAL PENINSULA RES GROUPORIENTAL PENINSULA RES GROUP

ORIENTAL PENINSULA RES GROUP

沒有交易
在超級圖表上查看

ORE基本面

ORIENTAL PENINSULA RES GROUP主要財務統計數據和比率

如果您想查看ORE市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率