SXP / Turkish Lira

SXPTRY BINANCE
SXPTRY
SXP / Turkish Lira BINANCE
 

SXPTRY technical analysis

一種快速簡便的加密貨幣分析方法

技術分析儀表顯示所選時間周期的即時評分。SXP / Turkish Lira的匯總基於最流行的技術指標 — 移動平均線、震盪指標、和樞軸點。結果一目了然。