000

JINHONG HOLDINGS G

沒有交易
在超級圖表上查看

000669基本面

JINHONG HOLDINGS G目前的財務狀況

Q1 24的000669總資產為2.70 B CNY,比前一個Q4 23少0.36%。 在Q1 24中,總負債減少了0.66%至2.31 B CNY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長